برخی از پروژه های انجام شده توسط شرکت صبا:

  • اداره کل مالیات استان خراسان شمالی (بیرجند)
  • اداره امور عشایر ایران (تهران – خیابان فلسطین)
  • اداره کل امور مالیات استان آذربایجان غربی (ارومیه)
  • شرکت پالس اند پیکسل گروپ (تهران – خیابان پاسداران)
  • شرکت رانیز ایران (تهران – خیابان جردن)
  • شرکت ارتباطات زیر ساخت ساختمان امام خمینی
  • شرکت ارتباطات زیر ساخت ساختمان مرکزی
  • اداره فنی حرفه ای استان سمنان